Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dziś miałam przyjemność wręczyć statuetkę dla zwycięzcy plebiscytu “Tytan Społeczny Zabrza 2020” - Fundacji Pomost. Serdecznie gratuluję naszej zabrzańskiej organizacji tego zasłużonego wyróżnienia. O wyniku plebiscytu zdecydowały inne organizacje działające w Zabrzu, co czyni ten tytuł szczególnie wyjątkowym.

Fundacja Pomost rozpoczęła swoją działalność już 10 lat temu jako stowarzyszenie. Jest jedną z najszybciej rozwijających się organizacji pozarządowych na Śląsku. Od 2012 roku realizuje szereg działań dotyczących szeroko rozumianej reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie byłych więźniów.

Gratuluję serdecznie wszystkim członkom fundacji. Dziękuję za Wasze zaangażowanie oraz codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka!

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook