Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Wczoraj OSP Makoszowy otrzymało nowy samochód gaśniczy typu KAMAZ. Pojazd zakupiony został przy zaangażowaniu finansowym miasta za 800 tys. zł.

Wszystkim Druhom oraz Druhnom OSP dziękuję za pełnioną służbę. Wasza działalność podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców Zabrza.

Warto przypomnieć, że corocznie na działalność OSP Miasto Zabrze przeznacza ponad ćwierć miliona złotych. W naszym mieście funkcjonują cztery ochotnicze straże pożarne:
- OSP Grzybowice,
- OSP Kończyce,
- OSP Mikulczyce,
- OSP Makoszowy.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook