Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Spacerując po centrum Zabrza w tak słoneczny dzień jak dziś, warto przejść obok kolejnych wyremontowanych zabytkowych budynków.

W ostatnim czasie zrewitalizowaliśmy m.in. żłobek przy ul. Niedziałkowskiego 2 (naprzeciw Teatru Nowego w Zabrzu) oraz Centrum Usług Społecznych w obiekcie "starej gazowni" na os. Zandka.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z fotografiami:

https://www.facebook.com/MalgorzataMankaSzulik/posts/4205790432764307

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook