Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

12 lat temu odszedł od nas prof. Zbigniew Religa, wybitny lekarz, kardiochirurg, prekursor polskiej transplantologii i honorowy obywatel Miasta Zabrze.

Profesor Religa skutecznie przyczynił się do wzmocnienia wizerunku Zabrza, jako istotnego ośrodka medycyny. Pamięć o Nim uhonorujemy poprzez wzniesienie pomnika, który stanie na skwerze przy skrzyżowaniu ul. prof. Zbigniewa Religi z ul. Powstańców Śląskich.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook