Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej planowane jest utworzenie nowego osiedla mieszkaniowego.

W ramach pierwszego etapu inwestycji firma Dambud zamierza wybudować na terenach należących do Mostostal Zabrze S.A. pięć budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz szesnaście jednostek mieszkaniowych w zabudowie szeregowej.

W Ratuszu podczas spotkania z obiema firmami omówiliśmy kwestie techniczne związane ze skomunikowaniem terenu.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook