Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Strażacy nie tylko w Polsce cieszą się najwyższym poziomem zaufania społecznego. Odbierając nagrodę Komisji Europejskiej Grand Prix „Europa Nostra” za dziesięć lat rewitalizacji kompleksu poprzemysłowego, Zabrze zostało uhonorowane wraz z paryskimi strażakami ratującymi katedrę Notre Dame.

Dziś nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy marki KAMAZ przekazaliśmy uroczyście OSP Makoszowy. Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością minister Michał Wójcik.

Miasto Zabrze złożyło wniosek do Funduszu Sprawiedliwości o dotację na zakup wartego 800 tys. zł. wozu. Pozyskanie środków zewnętrznych było możliwe po zadeklarowaniu przez miasto wkładu własnego o wartości 200 tys. zł. To m.in. środki, które strażakom udało się pozyskać w ramach aktywności w ZBO.

Zabrzański Budżet Obywatelski to realizacja przez miasto takich wybranych przez mieszkańców projektów jak m.in. siłownie pod chmurką, place zabaw, czy też duże zadania dla których pozyskujemy współfinansowanie, jak np. zakup wozu strażackiego dla OSP.

Gratuluję serdecznie prezesowi OSP Makoszowy Panu Krzysztofowi Szołtyskowi oraz wszystkim druhom. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i pełnioną społecznie służbę na rzecz mieszkańców.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook