Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

„RODZINNY DOM, BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” to myśl przewodnia XIV Metropolitalnego Święta Rodziny, do którego przygotowania zainaugurowaliśmy dziś w Bibliotece Śląskiej.

O wartości rodziny w sposób szczególny przypominamy sobie w niełatwym czasie pandemii, kiedy nasz dom pełni wiele istotnych funkcji, takich jak np. szkoła czy szpital.

Dziękuję serdecznie Metropolicie Katowickiemu Abp Wiktorowi Skworcowi za objęcie święta swoim patronatem honorowym. Dyrektorowi Biblioteki Śląskiej prof. Zbigniewowi Kadłubkowi dziękuję za gościnność i możliwość zorganizowania dzisiejszego spotkania.

Metropolitalne Święto Rodziny to inicjatywa, która jednoczy samorządy śląskich miast, organizacje i stowarzyszenia społeczne. Dlatego dziękuję obecnym na spotkaniu samorządowcom, przedstawicielom: województwa śląskiego, Metropolii GZM, Miastu Katowice. Dziękuję także firmie TAURON Polska Energia, która zdecydowała się dołączyć do organizacji tegorocznej edycji.

Jestem przekonana, że pomimo obostrzeń spowodowanych pandemią, wspólnie będziemy w stanie po raz kolejny z sukcesem zrealizować tę ważną inicjatywę.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook