Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Podejmując działania w Zabrzu kierujemy się troską o drugiego człowieka. Konsekwentnie pozyskujemy środki zewnętrzne, które pozwalają na realizację kolejnych projektów i inicjatyw społecznych.

Dziś uroczyście otworzyliśmy Dzienny Dom Pobytu oraz Centrum Integracji Społecznej, które funkcjonują w budynku przy ul. Bytomskiej 24 w Biskupicach. To obiekt, który służył kiedyś jako szkoła, a następnie został zaadaptowany na potrzeby społeczne. Prowadzone w nim projekty służą m.in. aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem, a także opiece dziennej seniorów w formie wsparcia socjalnego, wytchnieniowego, edukacyjnego, kulturalnego, oświatowego i rehabilitacyjnego. Pierwszą tego rodzaju instytucję utworzyliśmy na Zaborzu lata temu, a w międzyczasie powstały m.in. dwa kluby seniora.

Gratuluję serdecznie prezes stowarzyszenia "Forum Razem" Pani Helenie Budzanowskiej oraz prezes stowarzyszenia "Most" Pani Soni Rzeczkowskiej realizacji cennych projektów. W czasie dzisiejszego spotkania podkreśliłam, że w sektorze NGO dwa plus dwa daje znacznie więcej niż cztery. Dlatego tylko w ubiegłym roku na działania organizacji pozarządowych przekazaliśmy z budżetu miasta ponad 10 mln zł.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook