Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

18 marca zakończyła się czteroletnia kadencja rad dzielnic Miasta Zabrze. Tworzyli je społecznicy, którzy swoją pracę wykonywali pro bono.

Z tej okazji wszystkim dzielnicowym Radnym składam wyrazy uznania za działalności na rzecz dobra wspólnego oraz wkład w integrację mieszkańców. Dziękuję za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas. Życzę satysfakcji z osiągniętych efektów oraz dalszych sukcesów w zakresie działalności społecznej.

Niestety obostrzenia pandemiczne nie pozwoliły nam się spotkać, jednak uroczyste wydarzenie podsumowujące minioną kadencję zostanie zorganizowane w najbliższym możliwym terminie.

W kolejnych dniach będę publikować posty dedykowane poszczególnym dzielnicom, w których złożę imienne podziękowania i podsumuję najważniejsze działania rady i miasta.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook