Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W Zabrzu podejmujemy wiele inicjatyw ekologicznych, których wartość w ostatniej dekadzie wyniosła ok. 300 mln zł. To m.in. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnych, przyłączania budynków do istniejących i nowych nitek ciepłowniczych, dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, czy rozbudowa ścieżek rowerowych.

Z myślą o dalszej poprawie jakości powietrza i zachowaniu czystego środowiska, chcemy doskonalić nasze działania. Dlatego wymieniamy dobre praktyk z innymi europejskimi miastami. W tym celu uczestniczyłam dziś w wideokonferencji pn. „Mayors to StopGlobalWarming.eu - Zgromadzenie Burmistrzów Europy do walki ze zmianą klimatu poprzez demokrację partycypacyjną ”.

Klimat nie ma granic, dlatego każdy z nas może mieć swój cenny wkład w jego ochronę. Dbanie o jutro zaczyna się już dziś.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook