Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dobiegła końca kadencja rad dzielnic Miasta Zabrze. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Dzielnicy Zandka przeprowadziliśmy wiele cennych inicjatyw.
W ostatnich latach w ramach szeroko zakrojonej rewitalizacji dzielnicy zrealizowaliśmy wiele zadań, w tym m.in.:
- remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej,
- rewitalizację „starej gazowni”, w której utworzyliśmy Centrum Usług Społecznych,
- podłączenie kolejnych budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej,
- termomodernizację pierwszych budynków przy ul. Tomeczka,
- zadania wybrane w Zabrzańskim Budżecie Obywatelskim (m.in. siłownia pod chmurką, monitoring, remont sali gimnastycznej).

Dziękuję za owocną współpracę przewodniczącej rady Bożenie Dorosz, wiceprzewodniczącej rady Monice Fereniec, przewodniczącemu zarządu Jerzemu Walani, wieprzewodniczącej zarządu Krystynie Ramoli, sekretarzowi Jerzemu Ramoli, skarbnikowi Beacie Burek oraz radnym: Jackowi Fereniec, Marcinowi Fereniec, Piotrowi Gorzkułce, Markowi Halmerowi, Jadwidze Janos, Bogumiłowi Mackiewiczowi, Piotrowi Płuciennikowi, Katarzynie Serafin i Marcinowi Serafin.

Zachęcam do obejrzenia materiału wideo o Zandce, który przygotowała Telewizja Zabrze.

https://www.facebook.com/MalgorzataMankaSzulik/posts/4250027465007270

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook