Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu była pierwszą w województwie śląskim i drugą w Polsce całkowicie skomputeryzowaną miejską biblioteką publiczną. To jeden z wielu powodów - poza niezwykle intensywną działalnością skierowaną do czytelników - dla których ta najstarsza instytucja kultury Miasta Zabrze została nagrodzona prestiżowym medalem "Bibliotheca Magna Perennisque" oraz odznaką Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Dziś w Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza miałam przyjemność wraz z dyrektorem Biblioteki Śląskiej prof. Zbigniewem Kadłubkiem oraz przewodniczącą zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich panią Sylwią Błaszczyk wręczyć wyróżnienia dla laureatów, którymi zostali pracownicy MBP Zabrze: dyrektor Tomasz Iwasiów, wicedyrektor Paweł Dobrzelecki oraz pani Ewa Chuć.

Gratuluję serdecznie otrzymanych wyróżnień. Wszystkim zabrzańskim bibliotekarzom dziękuję za pełną pasji i zaangażowania pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook