Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dzięki dobrej współpracy z Radą Dzielnicy Makoszowy zrealizowaliśmy w czasie kadencji rady 2017-2021 wiele inicjatyw, w tym m.in.:
- gruntowny remont budynku "starej szkoły" ZSP nr 7,
- budowę dodatkowej sali dla trzeciego oddziału przedszkolnego w ZSP nr 7, dzięki czemu wszystkie dzieci z dzielnicy w wieku przedszkolnym mogą korzystać z przedszkola,
- nadanie Szkole Podstawowej Nr 11 w ZSP Nr 7 imienia Karola Goduli,
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Makoszowy,
- termomodernizację budynku remizy OSP Makoszowy i przychodni Revitamed przy ul. Daleka 1,
- utowrzenie toru do pumptrack'u dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy,
- rozbudowę palców zabaw przy ul. Szymały oraz ul. Jaśminowej i ul. Gawrona,
- zorganizowanie dzielnicowych wydarzeń kulturalnych, w tym m.in.: festynu dzielnicowego, spotkania barbórkowego i „mikołajek”.

Serdecznie dziękuję przewodniczącemu rady Romanowi Pyzikowi, z-cy przewodnczącego Marii Krybus, przewodniczącemu zarządu Jackowi Pol, w-ce przewodniczącemu zarządu Markowi Pol, sekretarzowi Aleksandrze Mika-Gendasz, skarbnikowi Stanisławie Kruk oraz radnym: Pawłowi Golikowi, Jarosławowi Kramerskiemu, Markowi Mazurkowi, Leszkowi Poneta, Sylwi Pyka, Witoldowi Smieszkowi, Krzysztofowi Szołtysek, Damianowi Trześniewskiemu i Henrykowi Twardawie.

Zachęcam do obejrzenia przygotowanego przez Telewizję Zabrze materiału wideo dot. dzielnicy Makoszowy.

https://www.facebook.com/MalgorzataMankaSzulik/posts/4256712121005471

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook