Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Przygotowujemy się do rewitalizacji Parku Hutniczego w centrum Zabrza.

Razem z zespołem pracowników urzędu miejskiego byliśmy dziś w terenie, gdzie omówiliśmy założenia projektowe inwestycji, jaką przygotowujemy w parku.
W ramach pierwszego etapu prac uporządkujemy alejki parkowe oraz betonowy plac, na którym utworzymy wodny plac zabaw. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy niedawno środki z Funduszy Norweskich.

Rewitalizacja Parku Hutniczego to kolejny krok podejmowany w celu uporządkowania tej części centrum naszego miasta. Przypomnijmy, że w ostatnich latach przeprowadziliśmy w okolicy szereg inwestycji:
- wyremontowaliśmy Teatr Nowy w Zabrzu,
- utworzyliśmy siedzibę Filharmonii Zabrzańskiej w odrestaurowanym budynku starej biblioteki Donnersmarcków,
- odnowiliśmy budynek Centrum Rozwoju Rodziny,
- zrewitalizowaliśmy razem z CH Platan Plac Teatralny,
- przywróciliśmy blask zabytkowemu budynkowi przy ul. Niedziałkowskiego, w którym utworzyliśmy filię żłobka miejskiego.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook