Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Z myślą o ułatwieniu Państwu złożenia wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz przeprowadzenie innych inwestycji termomodernizacyjnych, uruchomiliśmy w centrum handlowym M1 Zabrze punkt konsultacyjno-informacyjny dot. programu „Czyste Powietrze”.

Na podstawie porozumienia jakie zawarliśmy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, mieszkańcy Miasta Zabrze już od ubiegłego roku nie muszą jeździć do Katowic, by złożyć wniosek w ramach programu "Czyste Powietrze" – wystarczy udać się do wydziału ekologii naszego zabrzańskiego urzędu. Od teraz konsultacja możliwa jest także w centrum handlowym M1.

W ramach programu osoby będące właścicielami domów jednorodzinnych mogą zrealizować zadania termomodernizacyjne oraz otrzymać dofinansowanie na:
- źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
- instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
- mikroinstalację fotowoltaiczną,
- ocieplenie przegród budowlanych,
- stolarkę drzwiową i okienną,
- dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Więcej informacji o działalności punktu konsultacyjnego oraz samego programu na stronie internetowej naszego miasta:

https://miastozabrze.pl/2021/08/02/w-m1-uruchomiono-punkt-konsultacyjno-informacyjny-programu-czyste-powietrze/?fbclid=IwAR19Ml-x8mGwRX8IYpMnxnoj9JBpeEGPFdR501O7EXhbXlYSu43yB8IHVmc

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook