Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Pamiętam kiedy prof. Zbigniew Religa odbierał Order Orła Białego. Powiedział wtedy, że wszystko co w życiu osiągnął zawdzięcza swojej rodzinie i Miastu Zabrze. Była to jedna z wielu wzruszających chwil, podczas moich spotkań z tym wybitnym lekarzem, naukowcem, politykiem i wielkim kibicem Górnika Zabrze.

Wszystkim nam jest on bardzo bliski. Dlatego cieszę się, że już niebawem w centrum Zabrza stanie pomnik prof. Religi. Dziś odwiedziłam pochodzącego z Zabrza wyjątkowo uzdolnionego rzeźbiarza i medaliera, prof. Krzysztofa Nitscha, który pracuje nad tym dziełem. Z podziwem patrzę na postęp prac i zaangażowanie Profesora.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook