Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

AdmiralsPalast to kolejna perła architektury, którą chcemy włączyć do naszego programu rewitalizacji. Dlatego podjęliśmy działania zmierzające do przejęcia obiektu.
W związku z tym, że istnieją możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na prace remontowe i adaptacyjne, zaproponuję radnym na najbliższej sesji Rady Miasta przejęcie dawnego hotelu.

Jestem przekonana, że po renowacji oddany do użytku w 1928 r. AdmiralsPalast odzyska dawny blask i będzie wypełniał nowe funkcje w życiu miasta i mieszkańców. Warto przypomnieć wystawę „W stronę Schulza”, która w 2016 roku zwróciła uwagę na jego niepowtarzalny charakter.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook