Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dzisiaj nastąpiło rozstrzygnięcie przetargów na budowę dwóch nowoczesnych centrów przesiadkowych. Obiekty powstaną w centrum przy ul. Goethego oraz w Rokitnicy przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia.

Dzięki realizacji inwestycji poprawimy jakość komunikacji oraz przesiadanie się na transport zbiorowy i rowerowy. Wzrośnie również liczba miejsc parkingowych. Istotnym efektem realizacji projektu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

W pierwszej lokalizacji przewidziano budowę obiektu o powierzchni ok. 10,4 tys. m 2 z peronami komunikacji autobusowej, parkingiem oraz poczekalnią i usługami towarzyszącymi. W drugiej lokalizacji zaplanowano otwarte perony, parking zewnętrzny oraz obiekt o powierzchni 276 m2, w którym mieścić się będzie poczekalnia i punkty usługowe. W obydwu przewidziano możliwość ładowania pojazdów elektrycznych. Rozbudowana zostanie też pobliska infrastruktura drogowa.
Przypomnijmy, że na budowę dwóch centrów przesiadkowych pozyskaliśmy ok. 96 mln zł ze środków unijnych. Resztę stanowi wkład własny miasta, którego zapewnienie jest możliwe dzięki wykorzystaniu funduszy pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego .

Jestem przekonana, że to proekologiczne rozwiązanie przygotowywane od 2018 roku nie tylko usprawni komunikację, ale będzie też piękną wizytówką miasta.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook