Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się nowy rok szkolny 2021/2022. W placówkach oświatowych trwają ostatnie przygotowania do jego inauguracji. Tym razem odwiedziłam biskupickie szkoły: nr 20 (przy ul. Kasprowicza), 21 (przy ul. Bytomskiej), 22 (przy ul. Zamkowej) oraz 40 (przy ul. Bytomskiej). Wszystkie są już gotowe na przyjęcie dzieci i młodzieży.

Jak zawsze w okresie wakacyjnym miasto realizuje liczne zadania w zakresie remontów i termomodernizacji placówek oświatowych oraz rozbudowy bazy sportowej. Prace prowadzone są aktualnie w: Przedszkolu nr 11, Przedszkolu nr 23, Przedszkolu nr 29, Przedszkolu nr 36, Szkole Podstawowej nr 28, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych.

Warto zaznaczyć, że konsekwentnie kontynuując zadania z zakresu termomodernizacji placówek oświatowych przygotowujemy się do jej wykonania w pięciu kolejnych szkołach.

Prowadzone są również inne prace budowlane i modernizacyjne jak m.in.: wymiana parkietu w sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, czy wykonanie izolacji i remont kotłowni przy Przedszkolu nr 35. Tworzymy ponadto nowoczesne pracownie dydaktyczne w ramach wielu projektów.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook