Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Oddaliśmy dzisiaj do użytku zmodernizowane boisko piłkarskie w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Walka” przy ul. Jaskółczej.

Konsekwentnie kontynuując program rozbudowy infrastruktury sportowej w Zabrzu przekazaliśmy mieszkańcom obiekt z nową nawierzchnią. Koszt inwestycji wyniósł 2 mln 250 tys. zł. Połowę tej kwoty wyasygnowaliśmy z budżetu miasta, a pozostałe środki pozyskaliśmy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Jestem przekonana, że boisko cieszyć będzie zarówno uczniów, jak i zawodników przyczyniając się do szkolenia kolejnych pokoleń zabrzańskich piłkarzy.

https://www.facebook.com/MalgorzataMankaSzulik/posts/207811874659986

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook