Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Troska o rodzinę to dla samorządu zadanie priorytetowe. Stąd w naszym mieście realizujemy wiele przedsięwzięć aktywizujących, wspierających i promujących rodzinę. Zapraszam do obejrzenia materiału na temat działań, jakie podejmujemy, aby Zabrzu było jeszcze bardziej przyjazne mieszkańcom.

https://www.facebook.com/MalgorzataMankaSzulik/posts/208486534592520

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook