Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dożynki są symbolem przywiązania do tradycji i historii. Święto Plonów jest dla rolników, ogrodników i działkowców jedną z najpiękniejszych uroczystości w roku. Przypomina, że uprawiając ziemię lub pielęgnując tereny zielone, w odpowiedzialny sposób włączają się oni w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Tym samym przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta Zabrze.

Dziękuję wszystkim rolnikom, ogrodnikom i działkowcom za trud codziennej pracy, za umiłowanie ziemi oraz przywiązanie do najcenniejszych wartości.

Tak w poprzednich latach świętowaliśmy dożynki w Grzybowicach.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook