Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/22. Młodzi zabrzanie spotkali się z wychowawcami, nauczycielami, koleżankami i kolegami. Wszystkim uczniom życzę owocnego zdobywania wiedzy, budowania trwałych przyjaźni oraz rozwijania umiejętności i zainteresowań. Dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty życzę wielu sukcesów w edukowaniu i kształtowaniu charakterów.

Serdecznie dziękuję szkołom za zaproszenia na dzisiejsze uroczystości. Wzięłam udział w doskonale przygotowanych spotkaniach inauguracyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu oraz Liceum Plastycznym w Zabrzu. Poruszyła mnie m.in. recytacja wiersza „W moim świętym mieście ER” autorstwa Krystiana Gałuszki.

Warto pamiętać, że 1 września to nie tylko rozpoczęcie nauki w szkołach, ale także pamiętna rocznica wybuchu II wojny światowej. Z wdzięcznością wspominając bohaterów i oddając cześć ofiarom, nie możemy zapominać, że dzięki ich poświeceniu cieszymy się wolną Polską. Wiedza o naszej tożsamości i dziedzictwie pozwala nam świadomie brać przyszłość w swoje ręce.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook