Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Podpisaliśmy dziś kolejną ważną umowę w procesie realizacji nowoczesnych centrów przesiadkowych. W postępowaniu przetargowym wyłoniony został inżynier kontraktu, którego zadaniem jest nadzorowanie robót budowlanych. Funkcję tę pełnić będzie SWECO Polska. Firma znana jest w naszym mieście. Sprawdziła się już w trakcie kilku ważnych inwestycji.

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook