Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Już w tę sobotę święto Szlaku Zabytków Techniki. Po raz kolejny zrewitalizowane przez nas przestrzenie postindustrialne w Zabrzu stanowić będą ważny element "Industriady".

Warto przypomnieć, że w Zabrzu konsekwentnie realizujemy program ratowania, adaptacji i nadawania nowych funkcji takim miejscom jak m.in:
- wieża ciśnień,
- strefa "Carnall",
- Zabytkowa Kopalnia Guido,
- Sztolnia Królowa Luiza,
- siedziba Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja.

Na rewitalizację obiektów poprzemysłowych wydaliśmy ponad 300 mln zł, z czego zdecydowaną większość stanowiło pozyskane przez nas dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Dzięki temu Zabrze stało się liderem turystyki poprzemysłowej.

Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w "Industriadzie"!

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook