Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Trwa pierwsze wydarzenie zorganizowane w wyremontowanej przez nas wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego.
"Ciśniemy na wieżę" to przygotowany przez Skutecznych dla Zabrza bieg, w którym udział bierze ponad 100 osób z całej Polski.
Gratuluję wszystkim, którzy pokonali blisko 170 schodów. Największą nagrodą był dla nich piękny widok z wieży.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook