Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Zabrze to zielone miasto, jednak każde nowe drzewo niezwykle cieszy. Dziś razem z radnymi "Skuteczni dla Zabrza" zasadziliśmy ponad 40 drzew (grab, buk, jarząb, lipa i glediczia) na terenach przy Hucie Zabrze. Obszar ten został przez Zabrze kilka lat temu poddany rekultywacji, której efektem było wywiezienie 450 ton smoły z centrum. Zasadzone rośliny pozyskaliśmy dzięki udziałowi „Skutecznych” w akcji ekologicznej Skoda Auto Śliwka.

Jednocześnie zależy nam na tym, aby zazieleniać także zurbanizowane rejony naszego miasta. Przy ul. 3 Maja, która jest jedną z głównych dróg w Zabrzu, niestety nie ma możliwości posadzenia drzew. Postanowiliśmy jednak ustawić tam 100 donic z drzewami z okazji 100-lecia nadania Zabrzu praw miejskich. 63 z nich już znalazły swoje miejsce, a w najbliższych dniach ulokujemy tam kolejne.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook