Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Finalizujemy remonty kolejnych budynków mieszkalnych w Zabrzu. Realizowane inwestycje podniosą jakość życia mieszkańców, poprawią estetykę miasta i poprzez zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny pozytywnie wpłyną na stan powietrza w naszym mieście.

Konsekwentnie podejmujemy działania zmierzające do pozyskania dotacji, które wykorzystamy do przeprowadzenia następnych remontów.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook