Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Wyróżnieniem św. Kamila - patrona Miasta Zabrze - każdego roku honorujemy osoby, które pracują na rzecz mieszkańców oraz naszego miasta. Laureaci dzięki ogromnemu zaangażowaniu stają się wzorem pozytywnych postaw w różnych sferach aktywności życiowej i zawodowej.

Dziś w Teatrze Nowym w Zabrzu wręczyliśmy statuetki św. Kamila tegorocznym wyróżnionym, którymi zostali:

- Pani Anna Tamas - społeczniczka, założycielka i prezes Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Wielka Flota Zjednoczonych Sił" - za wieloletni aktywny udział w życiu kulturalnym, oświatowym, społecznym oraz podejmowanie wielu cennych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, włączanie się w akcje pomocowe podczas pandemii, a w tym roku w pomoc na rzecz Ukrainy .

- dr Zbigniew Barecki - dr inż. górnictwa, społecznik, mecenas kultury - za wieloletni aktywny udział w życiu kulturalnym, oświatowym, społecznym oraz podejmowanie wielu cennych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, a szczególnie za zaangażowanie w działania na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego i kulturalnego naszego miasta, czego przykładem najlepszym jest rewitalizacja Szybu Maciej.

- Zespół lekarski transplantacji płuc i leczenia mukowiscydozy oddziału transplantacji płuc z pododdziałem mukowiscydozy, pododdziałem chirurgii klatki piersiowej i pododdziałem chorób płuc Śląskiego Centrum Chorób Serca - zespół, który tworzą znakomici lekarze: dr Marek Ochman, dr Tomasz Stącel oraz dr Maciej Urlik - za ogromne zaangażowanie i pomoc dla pacjentów z chorobami płuc i dolegliwościami pocovidowymi, którzy w Zabrzu, w ŚCCS, szukają pomocy.

- DB Cargo Polska - przedsiębiorstwo, którego siedziba znajduje się w naszym mieście - za konsekwentne tworzenie i koordynowanie szerokiej gamy projektów społecznej odpowiedzialności biznesu.

- Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu za wieloletnią pracę wspierającą merytorycznie i technicznie dziesiątki zabrzańskich stowarzyszeń i fundacji, promocję aktywności społecznej, wspieranie inicjatyw kulturalnych i obywatelskich oraz gromadzenie di udostępnianie informacji dotyczących lokalnego sektora pozarządowego.

Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Raz jeszcze składam wyrazy uznania i podziękowania.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook