Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

O finansowaniu rozwoju miast, działaniach ekologicznych i możliwościach współpracy rozmawiałam z Piotrem Głowskim, prezydentem Miasta Piła.

Nasze spotkanie służyło wymianie dobrych praktyk odnośnie realizacji projektów z tzw. Funduszy Norweskich, w ramach których w Zabrzu powstają m.in. park wodny w Parku Hutniczym oraz tężnie solankowe w Maciejowie i Kończycach.

Mówiliśmy też o zagadnieniach społecznych, ekonomicznych oraz ze sfery ochrony środowiska naturalnego. Zwiedziałam tereny specjalnej strefy ekonomicznej i przedstawiłam zabrzańskie doświadczenia w tym zakresie. W nowoczesnym centrum rehabilitacji dla niepełnosprawnych wymieniliśmy poglądy o współdziałaniu z ośrodkami medycyny.

Omówiliśmy również kwestię podjęcia nowych inicjatyw w ramach Instytutu Regionów Europy, którego członkami są samorządy Piły i Zabrza. Nie mogliśmy pominąć propozycji dla młodych ludzi w ramach projektu „Młodzi w Europie”.

Usłyszałam wiele ciepłych słów pod adresem programu rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, tworzącego na Górnym Śląsku przestrzeń dla rozwoju turystyki dziedzictwa postindustrialnego.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook