Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przystępujemy do utworzenia kolejnych miejsc parkingowych w Zabrzu. Podpisaliśmy dziś umowę na budowę przy ul. Niepokólczyckiego na Helence 67 stanowisk postojowych oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły.

W ramach wartego milion złotych zadania przebudowany zostanie pas drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Jordana do skrzyżowania z ul. Wawrzyńskiej. Umowa przewiduje zakończenie prac w ciągu siedmiu miesięcy.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook