Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Oddaliśmy do użytku skwer oraz miejsca parkingowe przy ul. Jordana na Helence. W ramach inwestycji:
- utworzyliśmy 25 miejsc postojowych (w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnością),
- wybudowaliśmy chodnik,
- zamontowaliśmy oświetlenie solarne, ławki, kosze oraz stojaki na rowery,
- zrekultywowaliśmy trawniki oraz dokonaliśmy nasadzeń.

To zadanie, które mieszkańcy Helenki wybrali do realizacji przez Miasto Zabrze w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Warto przypomnieć, że 30 września rozpocznie się głosowanie nad projektami zgłoszonymi w IX edycji ZBO - zachęcam Państwa do udziału!

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook