Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Trwa rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych. Ze względu na przeprowadzone w ostatnich latach reformy systemu edukacji liczba tegorocznych absolwentów szkół podstawowych była o ok. 30% wyższa niż zazwyczaj, co w wielu polskich gminach spowodowało problem z dostępnością oferty edukacyjnej.

W Zabrzu przygotowaliśmy tyle miejsc w szkołach ponadpodstawowych, by każdy młody zabrzanin mógł realizować swoje edukacyjne plany i zamierzenia. Zapewniliśmy także możliwość kształcenia dla młodzieży z Ukrainy. Mam nadzieję, że w wybranych przez siebie szkołach uczniowie rozwiną pasje i zainteresowania oraz zrealizują swoje marzenia.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook