Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Właśnie oddaliśmy mieszkańcom Zabrza piękną wieżę ciśnień, a już pracujemy nad kolejnym wyjątkowym obiektem. Wspólnie z dr Tomaszem Koniorem oraz zespołem architektów z Konior Studio w Admiralspalast analizowaliśmy możliwości realizacji opracowywanej koncepcji zagospodarowania budynku.

Wśród nowych funkcji jednej z architektonicznych wizytówek naszego miasta znajdzie się na pewno:
- dedykowane mieszkańcom i turystom centrum informacji o mieście z przestrzenią do organizacji spotkań,
- czytelnia,
- przestrzeń dedykowana start-upom,
- restauracja,
- baza noclegowa.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu skutecznie podejmujemy prace nad zrewitalizowaniem kolejnej perły zabrzańskiej architektury.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook