Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją, aby ukłonić się i podziękować wszystkim zabrzańskim nauczycielom i całemu środowisku oświatowemu. Dlatego wczoraj w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyło się uroczyste spotkanie z dyrektorami, pedagogami, nauczycielami i pracownikami oświaty, którzy w trakcie gali zostali uhonorowani nagrodami.

Na scenie zaprezentowała się również uzdolniona młodzież. Spotkanie uświetniło przedstawienie teatralne pt. „Legenda o powstaniu miasta Zabrze” przygotowane przez uczniów SP nr 30 i MDK nr 1 w Zabrzu. Talenty wokalne, instrumentalne i taneczne zaprezentowali uczniowie oraz młodzi wykonawcy, a w tym m.in. Zabrzański Chór Młodzieżowy "Resonans con tutti" im. N.G. Kroczka, grupa taneczna „Maki” czy zabrzańska Szkoła Muzyczna.

Nauczanie i wychowane jest podstawą budowania trwałych więzi społecznych. Dlatego raz jeszcze serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook