Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Stowarzyszenie Centrum Integracji Osób Niepełnosprawnych "Koliber" oraz zabrzański oddział Polskiego Związku Niewidomych obchodziły swoje jubileusze. Na słowa uznania zasługuje aktywność ludzi z niepełnosprawnościami zrzeszonych w obu organizacjach. Pomimo przeciwności losu oraz swoich chorób są zaangażowani i wzajemnie się wspierają.

Miasto Zabrze dla organizacji pozarządowych corocznie przekazuje środki finansowe na podejmowanie społecznie ważnej działalności. Wszystkim członkom tych stowarzyszeń składam podziękowania oraz najlepsze życzenia zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook