Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

O twórczości Tadeusza Różewicza dyskutują autorytety naukowe w ramach V Konferencji Literackiej, która rozpoczęła się dziś w Zabrzu. W pamięci mamy udane edycje poświęcone: Bruno Szulcowi, Witoldowi Gombrowiczowi, Czesławowi Miłoszowi oraz Wisławie Szymborskiej.

W pięknej sali witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z zainteresowaniem wsłuchaliśmy się w dyskusję współczesnych poetów dotyczącej tej wyjątkowej postaci. Cieszy fakt, że przedsięwzięcie odbierane jest z dużym zainteresowaniem m.in. przez zabrzańską młodzież.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook