Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Aktywni seniorzy w Zabrzu uczestniczą w wielu cennych inicjatywach: konferencjach, koncertach, wystawach, warsztatach czy spotkaniach. Dziś grupa seniorów rozpoczęła zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku współorganizowane przez Miasto Zabrze oraz Śląski Uniwersytet Medyczny.

Wykłady to ciekawa forma zdobywania wiedzy, integracji środowiskowej i rozwijania zainteresowań. Seniorom życzę niewyczerpanej energii w realizowaniu swoich pasji.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook