Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Myśląc o racjonalnym gospodarowaniu energią w Zabrzu realizujemy wiele zadań np. z zakresu termomodernizacji, która daje wymierne oszczędności.
Wdrożyliśmy także pilotażowy projekt zarządzania energią w placówkach oświatowych. Współfinansujemy szeroki program budowy paneli fotowoltaicznych przez mieszkańców. Istotne znacznie ma rozbudowa sieci ciepłowniczej zasilanej przez nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła. Dzięki temu w mieście znacząco ograniczyliśmy zużycie węgla.

Podjęłam ponadto decyzję o wcześniejszym porannym wyłączaniu oświetlenia ulicznego i późniejszym jego włączaniu (o 30 minut). Dyrektorzy instytucji miejskich zostali też poproszeni o wdrożenie programów oszczędnościowych. Wszyscy bowiem możemy przyłączyć się do mądrego gospodarowania energią.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook