Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Geaopark to inwestycja, którą realizujemy w Grzybowicach. Rekultywujemy tereny dawnego wyrobiska gliny. Powstanie tam dedykowana mieszkańcom Zabrza infrastruktura rekreacyjno-edukacyjna, w tym m.in.:
- oświetlone ścieżki spacerowe i rowerowe,
- pomosty,
- tablice informacyjne,
- ławki,
- wiaty.

Na realizację tego zadania skutecznie pozyskaliśmy środki unijne.

Polecam ciekawy materiał wideo:

https://www.youtube.com/watch?v=dmVuDlP_-ho

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook