Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Osobom dotkniętym przemocą domową w Zabrzu pomagają pracownicy wielu instytucji: przedstawiciele placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy, terapeuci, wychowawcy z placówek opiekuńczo-wychowawczych, policjanci i przedstawiciele ochrony zdrowia.

Na Arenie Zabrze ponad 200 osób dyskutowało o kwestiach związanych z agresją domową. Dziękuję wszystkim zaangażowanym we wspieranie tych, którzy tak bardzo potrzebują pomocy. Organizatorom konferencji, czyli członkom działającego od 10 lat Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, serdecznie gratuluję i dziękuję za zainicjowanie tego cennego wydarzenia.

Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z pomocy mogą skontaktować się z MOPR Zabrze.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook