Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Tradycyjnie 1 listopada na terenie zabrzańskich cmentarzy odbywają się kwesty.

Wspierałam Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Zabrzańskie na cmentarzu przy ul. Czołgistów i jak co roku, od ponad 20 lat, podjęłam działania na rzecz mojego parafialnego cmentarza w Kończycach.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook