Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Industrialna katedra - 125-letnia Elektrociepłownia Zabrze - została własnością Miasta Zabrze! To pierwszy krok w kierunku pozyskania środków zewnętrznych i zrewitalizowania obiektu na cele kulturalne, społeczne i gospodarcze.

Dziękuję serdecznie prezesowi Fortum Polska Panu Piotrowi Górnikowi za to, że firma postanowiła zaufać miastu i przekazać ten piękny obiekt. To łacznie ponad 5 ha oraz obiekty o sporej kubaturze 220 tys. m³. Fortum to odpowiedzialna społecznie firma, która nie tylko wytwarza ekologiczne ciepło, ale także włącza się w wiele cennych inicjatyw społecznych w Zabrzu.

Z myślą o mieszkańcach zrewitalizowaliśmy już wiele przestrzeni poprzemysłowych i zabytkowych. To m.in: wieża ciśnień, stara gazownia na Zandce a dziś Centrum Uslug Społecznych czy strefa "Carnall", gdzie odbywa się wiele koncertów i wydarzeń - jak chociażby zakonczony wczoraj jarmark Barbórkowelove 2022. Aktualnie pracujemy m.in. nad remontem AdmiralsPalast oraz zagospodarowaniem elektrociepłowni.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook