Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Idą święta! To czas na który nie tylko wszyscy czekamy z niecierpliwością, ale do którego starannie się przygotowujemy. To okres w którym chcemy dzielić się sercem i miłością.

Wspólnie z Przewodniczącą Rady Miasta Łucją Chrzęstek-Bar z radością włączyłam się w regionalną akcję Dzieło Świętego Mikołaja, zorganizowaną przez Fundację Rozbark. Przygotowane pominki zostaną zabrane przez św. Mikołaja i przekazane potrzebującym mieszkańcom naszego regionu.

Gratuluję serdecznie inicjatorom akcji, a szczególnie Panu Łukaszowi Wylężek - za niezwykle zmobilizowanie ludzi dobrej woli na Śląsku.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook