Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

9 grudnia w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy pl. Traugutta  odbyło się uroczyste ślubowanie Prezydenta Miasta Zabrze.

Wcześniej radni nowej kadencji otrzymali z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze. Złożyli też ślubowanie. Następnie w wyniku głosowania wybrany został przewodniczący Rady i jego zastępcy.

Szefem Rady został Marian Czochara. Zastępować go będą: Gabriela Pudlo-Chojnacka, Borys Borówka i Joachim Wienchor.

Oto treść przemówienia wygłoszonego przez prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik:

Szanowni Parlamentarzyści, Radni Sejmiku Województwa Śląskiego

Szanowni Radni Rady Miejskiej, Drodzy Mieszkańcy Zabrza,

serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim zostałam obdarzona.

Podejmując działania w nowej kadencji będę starała się przede wszystkim odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców. Sukcesy tego miasta budowałam w oparciu o współpracę z wieloma środowiskami i ten kierunek będę chciała zachować. Bardzo cenię sobie współpracę z każdym, komu na sercu leży dobro Zabrza. Dlatego już dziś zapraszam do współpracy. Do współdziałania dla rozwoju Zabrza zapraszam wszystkich, którzy stawiają dobro naszego miasta ponad podziały polityczne. Wierzę w konstruktywną współpracę z Radą Miejską, radami dzielnic, organizacjami społecznymi i wszystkim środowiskami pragnącymi pracować na rzecz naszego miasta.

W rozpoczynającej się kadencji nadal zamierzam podejmować decyzje w oparciu o szerokie konsultacje społeczne. Posłużą one kompetentnym pracownikom samorządu do przygotowywania optymalnych rozwiązań konkretnych problemów.

Czeka nas nie tylko kontynuacja wcześniej podjętych zadań, ale także nowe ambitne inicjatywy.

Kontynuować będziemy budowę Drogowej Trasy Średnicowej, modernizację gospodarki wodno-ściekowej oraz pozyskiwanie inwestorów w mieście, a szczególnie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Stale poprawiając jakość życia w Zabrzu nadal będziemy modernizować Szpital Miejski, rozwijać system monitoringu, realizować projekt Zabrzańskiego Szlaku Rowerowego czy porządkować parki oraz skwery w śródmieściu i naszych dzielnicach. Istotna będzie rewitalizacja Bytomki, na co pozyskaliśmy już dotację w wysokości 41 mln zł czy budowa krytego basenu na oś. Kopernika. Przystępujemy do modernizacji Stadionu Miejskiego i remontu wydzierżawionego od PKP dworca kolejowego. Kontynuować będziemy prace nad rozbudową bazy Politechniki Śląskiej oraz modernizacją obiektów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. We współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Serca, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii oraz innymi ośrodkami naukowo-badawczymi powstaje projekt budowy Medycznego Centrum Naukowo-Wdrożeniowego w Zabrzu Rokitnicy. Utwierdzaniu pozycji lidera w dziedzinie turystyki przemysłowej służyć będzie realizacja projektu turystyczno-kulturalnego w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej za kwotę 60 mln zł, współfinansowanego ze środków unijnych.

Nadal stawiać będę na zrównoważony rozwój miasta i jego dzielnic.

[gallery link="file"]

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook