Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Urodzony w Kończycach prof. Florian Śmieja otrzymał dziś zaszczytny tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Krzyż Komandorski Orderu Izabeli Katolickiej - odznaczenie Jego Królewskiej Mości Króla Hiszpanii, Filipa VI, które wręczył ambasador Hiszpanii w Polsce Agustin Nunez Martinez. To była wyjątkowa uroczystość. Prof. Śmieja jako człowiek wielkiego umysłu i wybitny uczony zyskał uznanie dzięki wyjątkowym dokonaniom w zakresie iberystyki. Niezwykłą wartość ma dla nas twórczość autobiograficznie zakorzeniona w śląskiej tradycji zabrzańskich Kończyc, będąca świadectwem duchowej wędrówki wśród głębokich przeobrażeń współczesnego świata. Sztuce poetyckiej i wybitnym esejom towarzyszyła jakże cenna działalność wydawnicza, a także zaangażowanie w tłumaczenie dzieł literatury hiszpańskiej.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook