Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Z początkiem lipca rusza druga edycja budżetu partycypacyjnego. Tym razem mieszkańcy zdecydują o podziale 4 mln zł. Projekty, które uzyskają najwięcej głosów, zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wnioski przyjmowane będą od 1 do 29 lipca 2015 r. Głosowanie nad projektami przeprowadzone zostanie między 28 września, a 8 października 2015 r.

W porównaniu z pierwszą edycją nie uległa zmianie procedura zgłaszania, głosowania i wyboru najlepszych projektów. Pod każdym wnioskiem należy zebrać co najmniej 15 podpisów. W budżecie partycypacyjnym mogą wziąć udział mieszkańcy zameldowani w Zabrzu na pobyt stały lub czasowy. Ważne jest także kryterium wieku. Osoby zgłaszające i popierające projekt, najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków muszą mieć ukończone 16 lat. To samo dotyczy procedury głosowania.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej um.zabrze.pl

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook