Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Podpisanie umowy o partnerstwie przejdzie do historii wieloletnich relacji między Zabrzem i Essen wpisując się w dobrosąsiedzkie stosunki Polski z Niemcami oparte na fundamencie europejskiej jedności. To wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce w miniony weekend w sali Rady Miasta Ratusza Miejskiego w Essen przypieczętowuje trwające ponad 60 lat współdziałanie. Współpraca między naszymi miastami nabrała nowego wymiaru po przemianach demokratycznych w Polsce. W ostatnich latach znacząco się ożywiła stanowiąc zarazem nasz wkład w budowę wspólnego europejskiego domu. Przejście od relacji opiekuńczych do partnerstwa symbolizuje umacnianie naszej wewnątrzunijnej wspólnoty, która obecnie udźwignąć musi ciężar odpowiedzialności za propagowanie idei wolności, demokracji i humanitaryzmu. Cieszę się, że mieliśmy okazję zaprezentować chór Rezonans con tutti oraz Orkiestrę Dętą „Makoszowy”. Pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Zabrza w Essen miała miejsce w czerwcu 2000 r. To właśnie wtedy ustalono ramy współpracy pomiędzy miastami. Wymiernym efektem współpracy stały się w kolejnych latach m.in. bardzo dobre kontakty nawiązane przez Szpital Fundacji Sióstr Elżbietanek w Essen i Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a także przekazanie szpitalowi w Biskupicach wartego 1,5 mln zł tomografu komputerowego, który ufundowała Fundacja Sióstr Elżbietanek.

Zabrze i Essen dzielą się również doświadczeniami w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook