Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Park przy kościele Bożego Ciała w Kończycach nosi imię Kardynała Augusta Hlonda. W dniach 19-20 września odbyły sie uroczystości z udziałem m.in. księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, Filharmonii Zabrzańskiej czy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Dziękuję księdzu proboszczowi, Radzie Dzielnicy i Dzielnicowemu Ośrodkowi Kultury za współpracę w przygotowaniu uroczystości. Dziękuję także mieszkańcom za liczny udział.

Kardynał August Hlond w styczniu 1926 r. został pierwszym biskupem diecezji katowickiej, do której należą Kończyce. Pół roku później papież Pius XI mianował go prymasem Polski. W uzasadnieniu projektu uchwały zabrzańskiej Rady Miasta o Kardynale napisano: „syn ziemi śląskiej, salezjanin, pierwszy biskup katowicki, prymas kościoła katolickiego w Polsce. Jeden z najwybitniejszych Polaków, prawdziwy przywódca duchowy Polski w latach 1926 – 1948."

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook