Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Oddaliśmy do użytku zrekultywowany teren po byłej koksowni Concordia. Zakres prac obejmował m.in. usunięcie odpadów przemysłowych, makroniwelację terenu z wymianą częściową gruntu, utworzenie ścieżek i wykonanie 3 stacji dydaktycznych. Na tym terenie zasadzono 1400 drzew i krzewów. Ostatnie z nich posadziliśmy dziś wspólnie z wykonawcami oraz młodzieżą z Gimnazjum nr 20 w Biskupicach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu "Rekultywacja terenu w rejonie rzeki Bytomki". Dzięki niemu ponad 180 hektarów w 10 lokalizacjach zmieniło swoje oblicze.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook